[03-01-2011]
WPEK 9

 

    Warszawski Program Edukacji Kulturalnej
    Internetowa Gazeta WPEK 9 / 3 stycznia 2011
 
 
 
Słowo na Nowy Rok
wg
Wanda Górska
Szanowni Państwo!

Koniec roku i początek nowego to moment refleksji i podsumowań tego, co trwało przez ostatnie dwanaście miesięcy. Jednocześnie jest to czas na precyzowanie planów, które wytyczą nam działania na następny rok.
2010 był bardzo owocny i ciekawy dla edukacji kulturalnej w Warszawie. Był to czas kreacji i tworzenia.
Inicjacja Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej nastąpiła de facto z chwilą pierwszych działań – dopiero wówczas utworzony już wcześniej papierowy dokument „ożywił się”. Nastąpiło to właśnie w zeszłym roku. I choć jeszcze za wcześnie na całościowe opisanie pozytywnych zmian dokonanych dzięki tym działaniom, w niektórych dzielnicach udało się je już zaprezentować. Dowiedzą się Państwo o nich z wypowiedzi niektórych koordynatorów dzielnicowych, które zamieszczamy w tym numerze Internetowej Gazety WPEK.
więcej »
 
 
Żoliborz
as
Anna Symonowicz
„Zawsze z pewnym zawstydzeniem mówię, że Dzielnica Żoliborz – mieszkańcami
której są najznamienitsi ludzie polskiej nauki, kultury i sztuki – nie ma
domu kultury ani żadnego stałego miejsca spotkań, które pozwoliłyby
Żoliborzanom na czynne uczestniczenie w przedsięwzięciach kulturalnych.
Wizyty koordynatorów ds. edukacji kulturalnej w poszczególnych dzielnicach
Warszawy to znakomita okazja do zdobycia niepodważalnych argumentów, że
Żoliborz powinien potraktować sprawę utworzenia placówki kulturalnej jako
priorytet. Warszawski Program Edukacji Kulturalnej stał się dla mnie
inspiracją, wprowadzającą nową jakość do pracy na rzecz społeczności
żoliborskiej".
Anna Symonowicz
Koordynator ds. edukacji kulturalnej w dzielnicy Żoliborz
więcej »
 
 
Ochota
mw
Michał Witak
„Podczas dotychczasowego pełnienia przeze mnie funkcji Koordynatora Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Ochota nawiązałem bardzo dużo kontaktów z osobami pracującymi zarówno w placówkach kulturalnych jak i oświatowych w naszej dzielnicy. Dzięki temu jestem dobrze poinformowany o wszystkich działaniach z zakresu edukacji kulturalnej i w bardzo prosty sposób mogę je rozpowszechniać. Stworzona została baza adresów mailowych do osób bezpośrednio zainteresowanych Warszawskim Programem Edukacji Kulturalnej, dzięki czemu przesyłane informacje od razu trafiają we właściwe miejsce".
Michał Witak
Koordynator ds. edukacji kulturalnej w dzielnicy Ochota
więcej »
 
 
Wawer
ea
Ewa Andrearczyk
„Funkcję dzielnicowego koordynatora WPEK pełnię od połowy lutego 2010.
Moje pierwsze działania związane były z przygotowaniem ogólnych informacji na temat dzielnicy Wawer w formie 10-minutowej prezentacji.
W dalszej kolejności powołani zostali koordynatorzy w przedszkolach, szkołach i instytucjach kultury (kluby, biblioteka).
Na podstawie zgłoszeń opracowałam bazę kontaktową dzielnicy Wawer, z której korzystam przesyłając różne informacje związane z WPEK (m.in. giełda programów)".
Ewa Andrearczyk
Koordynator ds. edukacji kulturalnej w dzielnicy Wawer
więcej »
 
 
Targówek
ru
Rafał Utracki
„Na stanowisku dzielnicowego koordynatora WPEK postawiłem na usprawnienie przepływu informacji i jej rozpowszechnianie, uwzględniając odpowiednio wczesny przekaz, umożliwiający właściwe wykorzystanie przekazywanej informacji pomiędzy instytucjami artystycznymi, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie wspólnych projektów kulturalno-edukacyjnych
Koordynowałem projekt powstania na ścianie Gimnazjum nr 145 im. Jana Pawła II przy ul. Krasiczyńskiej 4/6 muralu poświęconego Janowi Pawłowi II, autorstwa Michała Frydrycha".
Rafał Utracki
Koordynator ds. edukacji kulturalnej w dzielnicy Targówek
więcej »
 
 
Włochy
ks
Katarzyna Świtalska
„Dzielnica Włochy jest jedną z mniejszych dzielnic Warszawy (liczba mieszkańców ok. 39 tys.). Znajduje się tu tylko 10 przedszkoli, 10 placówek szkolnych oraz 2 instytucje kultury: Dom Kultury „Włochy” i Biblioteka Publiczna. Formy współpracy, jakie generuje tak mała dzielnica, są zupełnie inne niż w dużych jednostkach.
Przedstawiciele placówek oświatowych i kulturalnych stanowią jeden, w miarę zwarty zespół wspomagających się osób (tak merytorycznie, jak i technicznie). Przyczynił się do tego zainicjowany i realizowany przez Dom Kultury „Włochy” w 2002 r. Dzielnicowy Sejmik Kultury. Jego celem jest integracja placówek i instytucji aktywnie uczestniczących w życiu kulturalnym dzielnicy".
Katarzyna Świtalska
Koordynator ds. edukacji kulturalnej w dzielnicy Włochy
więcej »
 
 
Ursus
am
Aleksandra Magierecka
„W Dzielnicy Ursus został opracowany – w oparciu o WPEK – Dzielnicowy Program Edukacji Kulturalnej, w którym zawarte zostały cele i zadania edukacji kulturalnej o zasięgu lokalnym, a przede wszystkim powstał Kalendarz imprez i wydarzeń, podsumowujący wszystkie imprezy i wydarzenia na terenie Dzielnicy o zasięgu lokalnym, warszawskim, mazowieckim i ogólnopolskim z zakresu edukacji kulturalnej, zgłoszone przez placówki oświatowe i kulturalne".
Aleksandra Magierecka
Koordynator ds. edukacji kulturalnej w dzielnicy Ursus
więcej »
 
 
Mokotów
mm
Marek Masłowski
„Organizacja systemu WPEK w Dzielnicy Mokotów polegała na:
• zapoznaniu (na zebraniu Dyrektorów) Dyrektorów Mokotowskich Placówek Oświatowych z założeniami WPEK-u, rozdaniu Zarządzenia Nr 3923/2009 wraz z załącznikami Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 7 grudnia w sprawie Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej".
Marek Masłowski
Koordynator ds. edukacji kulturalnej w dzielnicy Mokotów
więcej »
 
ZAMIAST WSTĘPU
2010 – podsumowania koordynatorów WPEK-u
logo
W tym wydaniu Internetowej Gazety WPEK przedstawiamy podsumowania roku 2010, które napisali koordynatorzy Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej.
 
 
 
Wola
ap
„Od czasu wprowadzenia WPEK, w naszej dzielnicy najlepiej został przyjęty system obiegu informacji i komunikacji. Udało się dość szybko powołać koordynatorów w placówkach, zorganizować trzy wspólne spotkania, podczas których przedstawiłam kolejne etapy wdrażania WPEK. Koordynatorzy przygotowali prezentacje z zakresu edukacji kulturalnej, realizowanej w swoich placówkach, co stało się przyczynkiem do podjęcia dyskusji nad dalszym rozwojem instytucji".
Agnieszka Proszowska
Koordynator ds. edukacji kulturalnej w dzielnicy Wola
więcej »
 
 
Bielany
rw
„Zaistnienie Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej w dzielnicy Bielany przyniosło pewne efekty w zakresie współpracy placówek oświatowych, kulturalnych i wychowania pozaszkolnego. Pozwoliło na wykonanie pierwszego kroku w budowaniu integracji osób, które chcą coś uczynić w zakresie rozwoju edukacji kulturalnej. Jest oczywiście jeszcze wiele do zrobienia. Widzę, gdzie działanie zawiodło, gdzie było go mało, ale też pola na których się znakomicie sprawdziło".
Rafał Wojasiński
Koordynator ds. edukacji kulturalnej w dzielnicy Bielany
więcej »
 
 
Praga Południe
ek
„W okresie od lutego 2009 do grudnia 2010 udało się, oprócz oczywiście stworzenia sieci koordynatorów (KEKS), nawiązać kontakty, których skutkiem są konkretne działania:
- pomoc w realizacji akcji „Labirynt" (pośrednictwo w nieodpłatnym udostępnieniu projektora)".
Ewa Korulczyk
Koordynator ds. edukacji kulturalnej w dzielnicy Praga Południe
więcej »
 
 
Szkoły i placówki specjalne
lz
„Moja „dzielnica" jest czymś absolutnie wyjątkowym! Nie jest łatwo, ale moja praca z koordynatorami szkolnymi ds. kultury jest bardzo potrzebna. Najważniejsze jest to, że jesteśmy w ciągłym kontakcie mailowym, współpracujemy, że wiemy, co planuje placówka tuż obok. Tego tak bardzo nam brakowało!"
Larysa Zujewycz-Maciejewska
Koordynator ds. edukacji kulturalnej w szkołach i placówkach specjalnych
więcej »
 
 
Białołęka
ts
„Dzięki powołaniu koordynatorów szkolnych mamy lepszy kontakt ze szkołami . Wspólnie dokonaliśmy diagnozy potrzeb kulturowych placówek oświatowych oraz oczekiwań i możliwości realizacji tych potrzeb przez instytucje kultury. Według mnie rozpoczął się długotrwały proces wdrażania programu i realizowania wspólnych działań edukacyjnych z rozszerzeniem na współpracę kilku instytucji".
Tomasz Służewski
Koordynator ds. edukacji kulturalnej w dzielnicy Białołęka
więcej »
 
 
Śródmieście
js
„Śródmiejskie szkoły, przedszkola i placówki prowadzą bardzo wiele własnych działań kulturalnych. Edukacja kulturalna zawsze była priorytetem w działalności takich instytucji kultury, jak Dom Kultury Śródmieście, Biblioteka Publiczna czy Młodzieżowe Domy Kultury. Także Wydział Kultury poważne środki dotacyjne kierował i kieruje na realizację zadań publicznych z tej dziedziny. Edukacja kulturalna więc była wcześniej. Jednakże WPEK pozwolił na dotarcie do placówek oświatowych, które nie były otwarte na kontakt i niechętne wyjściu poza własne progi".
Joanna Strzelecka
Koordynator edukacji kulturalnej w dzielnicy Śródmieście
więcej »
 
Kontakt
Warszawski Program Edukacji Kulturalnej
  Kulturalna Warszawa »  
  Wirtualny Dom Kultury »  
Copyright © wpek.mdk-mokotow.pl
ZALOGUJ