[21-09-2010]
WPEK 4

    Warszawski Program Edukacji Kulturalnej
  Internetowa Gazeta WPEK 4 - wydanie nadzwyczajne
21 września 2010
 
Wydanie nadzwyczajne Internetowej Gazety WPEK poświęcone Dorocznej Nagrodzie
Wanda Górska
Wanda Górska
Tak. To nie pomyłka. Ani nie inna gazeta. Od dziś już nie będą Państwo otrzymywać „newslettera”, a „Internetową Gazetę WPEK”. Zmianę wprowadziliśmy, ponieważ jeden z uczestników spotkania, na którym – wraz z zespołem redakcyjnym – prezentowaliśmy nasze wydawnictwo, zadał pytanie: „dlaczego internetową gazetkę nazywamy newsletter – po angielsku – a nie po polsku?” Od razu uznaliśmy, że jest to błędem i od dziś będą Państwo otrzymywać „Internetową Gazetę WPEK”.

To wydanie nadzwyczajne poświęcone jest wyłącznie informacjom o Nagrodzie Miasta Stołecznego Warszawy – za najlepsze projekty roku z zakresu edukacji kulturalnej.
Nagrody, zgodnie z Uchwałą Rady m. st. Warszawy nr LXXXVIII/2597/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r., będą wręczone podczas Warszawskiej Giełdy Programów Edukacji Kulturalnej w dniu 27 października w Ratuszu na Placu Bankowym w sali nr 169.

Uchwała ukazała się w Biuletynie Informacji Publicznej m. st. Warszawy dnia 16 września i od tego momentu można zgłaszać projekty w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej (SCEK) przy ul. Jezuickiej 4, zgodnie z formularzem, stanowiącym załącznik Uchwały.
Ponieważ jest to pierwszy rok istnienia Nagrody i zostało niewiele czasu, to wyjątkowo przedłużyliśmy termin przyjmowania zgłoszeń do 6 października do godziny 16. (Lata następne będą miały jeden termin zgłaszania – do 30 czerwca).
W przypadku ofert wysyłanych pocztą będzie się liczyła data dostarczenia zgłoszenia do SCEK (ul. Jezuicka 4).
więcej »
 
 
Pobierz komplet dokumentów
herb
 
Uchwała nr LXXXVIII/2597/2010 Rady m. st. Warszawy w sprawie ustanowienia Dorocznej Nagrody m. st. Warszawy na najlepszy projekt roku z zakresu edukacji kulturalnej z dnia 26 sierpnia zawiera w załączniku formularz, wedle którego przyjmowane będą zgłoszenia konkursowych projektów. Należy dokładnie wypełnić wszystkie części formularza.
treść uchwały wraz z załącznikami »
 
 
Rusza pierwsza edycja Warszawskiej Giełdy Programów Edukacji Kulturalnej
Aleksandra Jankowska
Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanej po raz pierwszy Warszawskiej Giełdzie Programów Edukacji Kulturalnej. Dla wielu nauczycieli, wychowawców, instruktorów, artystów niewystarczalność dotychczasowych metod pracy w świecie „postnowoczesnym” jest oczywista. Jednocześnie brakuje mechanizmów upowszechniania i replikacji ciekawych inicjatyw, a informacje na ich temat są rozproszone. Ideą Giełdy jest właśnie promowanie i dokumentowanie najciekawszych projektów. W ramach Giełdy zostaną po raz pierwszy przyznane Nagrody m.st. Warszawy za najlepszy projekt z zakresu edukacji kulturalnej.

26 sierpnia Rada m. st. Warszawy jednomyślnie przyjęła Uchwałę w sprawie ustanowienia Dorocznej Nagrody za najlepszy projekt z zakresu edukacji kulturalnej. Oznacza to, że w tym roku odbędzie się pierwsza edycja Warszawskiej Giełdy Programów Edukacji Kulturalnej, podczas której zostaną wręczone Nagrody za rok 2009. Konkurs ma charakter otwarty i zostanie ogłoszony w chwili uprawomocnienia Uchwały (16 września). Projekt do konkursu może zgłosić instytucja lub inna jednostka organizacyjna, której celem jest propagowanie i realizacja działań z zakresu edukacji kulturalnej na terenie m.st. Warszawy. Prawo do rekomendowania jednego projektu przysługuje Koordynatorom Dzielnicowym Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej.
więcej »
Kontakt
Warszawski Program Edukacji Kulturalnej
  Kulturalna Warszawa »  
  Wirtualny Dom Kultury »  
Copyright © wpek.mdk-mokotow.pl
ZALOGUJ