[13-09-2010]
WPEK 3

    Warszawski Program Edukacji Kulturalnej
    Newsletter WPEK 3 / 13 września 2010
 
 
 
Rusza pierwsza edycja Warszawskiej Giełdy Programów Edukacji Kulturalnej
Aleksandra Jankowska
Aleksandra Jankowska
Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanej po raz pierwszy Warszawskiej Giełdzie Programów Edukacji Kulturalnej. Dla wielu nauczycieli, wychowawców, instruktorów, artystów niewystarczalność dotychczasowych metod pracy w świecie „postnowoczesnym” jest oczywista. Jednocześnie brakuje mechanizmów upowszechniania i replikacji ciekawych inicjatyw, a informacje na ich temat są rozproszone. Ideą Giełdy jest właśnie promowanie i dokumentowanie najciekawszych projektów. W ramach Giełdy zostaną po raz pierwszy przyznane Nagrody m.st. Warszawy za najlepszy projekt z zakresu edukacji kulturalnej.

26 sierpnia Rada m. st. Warszawy jednomyślnie przyjęła Uchwałę w sprawie ustanowienia Dorocznej Nagrody za najlepszy projekt z zakresu edukacji kulturalnej. Oznacza to, że w tym roku odbędzie się pierwsza edycja Warszawskiej Giełdy Programów Edukacji Kulturalnej, podczas której zostaną wręczone Nagrody za rok 2009. Konkurs ma charakter otwarty i zostanie ogłoszony w chwili uprawomocnienia Uchwały (16 września). Projekt do konkursu może zgłosić instytucja lub inna jednostka organizacyjna, której celem jest propagowanie i realizacja działań z zakresu edukacji kulturalnej na terenie m.st. Warszawy.
więcej »
 
 
Co słychać w Domu Spotkań z Historią?
warsztaty w DSH
warsztaty w DSH
Najważniejszą zaletą odróżniającą ofertę Domu Spotkań z Historią od szkolnych lekcji historii jest wykorzystywanie materiałów źródłowych. Dokumenty, zdjęcia i nagrania dostępne w mediotece DSH są często unikatowe. Zapraszamy do zapoznania się z programem, jaki Dział Edukacji przygotował dla dzieci, młodzieży, studentów i nauczycieli na nadchodzące miesiące.

Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi, oferta edukacyjna Domu Spotkań z Historią może z powodzeniem uzupełniać lekcje przedmiotów takich jak historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, język polski, etyka. Program obejmuje szeroki wachlarz zajęć: warsztaty, gry miejskie, spotkania ze świadkami historii, wystawy, spacery z przewodnikiem, spotkania filmowe, udział w ciekawych projektach. Tematyka zajęć związana jest z całą działalnością DSH, czyli dotyczy wydarzeń XX wieku.
więcej »
 
 
Dyskusje o filmach na starym dworcu – rozmowa z Ewą Jaskólską
Ewa Jaskólska
Ewa Jaskólska
Wyjątkowe filmy w wyjątkowym miejscu. Kinokawiarnia Stacja Falenica działa od niedawna, a już zyskała rozgłos i stałych bywalców. Jest to bowiem miejsce szczególne. Już sama lokalizacja – przedwojenny dworzec kolejowy wyróżnia ją na kulturalnej mapie Warszawy.

Propozycja edukacyjna, jaką przygotowała Stacja Falenica to również przykład dobrze zrealizowanej inicjatywy kulturotwórczej, która mobilizuje lokalną społeczność. Staje się dla nich miejscem spotkań, okazją do zbudowania lub pogłębienia lokalnej tożsamości.

Z Ewa Jaskólską, właścicielką Stacji Falenica rozmawia Katarzyna Maldis.
więcej »
 
 
Bądź na WiDoK-u!
widok.waw.pl
 
W pierwszym numerze newslettera WPEK-u zapoznali się Państwo z wersją testową strony Wirtualny Dom Kultury: (www.widok.waw.pl).
Teraz prezentujemy Państwu kilka nowości, które pojawiły się w naszym serwisie w celu sprawniejszego dodawania i wyszukiwania informacji o edukacji kulturalnej w Warszawie.

Na stronie głównej znajdują się szablony umożliwiające przekazanie do WiDoK-u opisu konkretnego przedsięwzięcia.
więcej »
 
ZAMIAST WSTĘPU
Oferta na nowy sezon edukacji kulturalnej
Wanda Górska
Po wakacyjnym wypoczynku pragniemy zwrócić Państwa uwagę na niektóre projekty edukacyjne w nowym roku szkolnym 2010/2011 i nowym sezonie kulturalnym. Będą one realizowane w Warszawie w placówkach samorządowych, państwowych, przez organizacje pozarządowe i sektor prywatny. Informujemy o szczegółach Warszawskiej Giełdy Programów Edukacji Kulturalnej i zachęcamy do udziału w dyskusjach nad sprawami ogólnymi – takimi jak wypracowanie definicji „edukacji kulturalnej” i praktycznymi – jak współpraca z Wirtualnym Domem Kultury.
Zapraszamy do udziału w ciekawych inicjatywach.
więcej »
 
 
Szkolenia dla nauczycieli
wzor baneru studium na strone do Pawla
Pierwszy września za nami. Nadszedł czas opracowywania programów edukacyjnych, zajęć dla dzieci i młodzieży, a także planowanie swojego udziału w dodatkowych, podnoszących kwalifikacje szkoleniach przeznaczonych dla kadry nauczycielskiej. Propozycji warsztatów, zajęć dodatkowych, kursów jest wiele. Przedstawiamy tylko niektóre z nich.
więcej »
 
 
Przypominamy: 15 września – spotkanie z nauczycielami w Zachęcie
Przypominamy o spotkaniu z nauczycielami, które organizuje Działu Edukacji Zachęty Narodowej Galerii Sztuki. Organizatorzy przedstawią informacje o nadchodzących wystawach i ofercie edukacyjnej (zajęciach, pomocach dydaktycznych, itd.) dla szkół.
więcej »
 
GŁOS W DYSKUSJI
Edukacja kulturalna – poszukiwań definicji ciąg dalszy
Po raz kolejny postanowiliśmy zmierzyć się ze sformułowaniem definicji edukacji kulturalnej. Debata, jaką prowadziliśmy w czerwcu(relacja z debaty) pokazała, iż nie jest to łatwe zadanie…
więcej »
 
POLECAMY
Polsko-niemieckie warsztaty teatralne
Ośrodek Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży Dorożkarnia zaprasza młodzież w wieku 14-18 lat do udziału w polsko-niemieckich warsztatach teatralnych: TURBULENCJE-TURBULENZEN. Warsztaty odbędą się w dniach 8-18 października w Albstedt k. Bremy (Niemcy).
więcej »
 
 
Spotkania po latach na Polach Mokotowskich
18 września na Polach Mokotowskich odbędzie się Piknik Absolwentów warszawskich szkół średnich. Cel towarzyski Pikniku Absolwentów jest jedynie pretekstem dla celu charytatywnego – działalności Festiwalu Na Rzecz Edukacji.
Fundusze zebrane podczas pikniku zostaną przeznaczone na realizację programu ZAGUBIENI – ODNALEZIENI.
więcej »
 
Kontakt
Warszawski Program Edukacji Kulturalnej
www.wpek.pl
  Kulturalna Warszawa »  
  Wirtualny Dom Kultury »  

Copyright © wpek.mdk-mokotow.pl
ZALOGUJ