[09-05-2011]
WPEK 18

Warszawski Program Edukacji Kulturalnej
 
  Internetowa Gazeta WPEK 18 - wydanie nadzwyczajne 9 maja 2011
 
 
Przed II edycją Giełdy
Aleksandra Jankowska
Aleksandra Jankowska
Zapraszamy do udziału w II edycji Konkursu m.st. Warszawy na najlepszy projekt z zakresu edukacji kulturalnej organizacje, instytucje i placówki zajmujące się edukacją kulturalną w Warszawie. Do Konkursu można zgłaszać projekty zrealizowane w 2010 roku. Zgłoszenia przyjmowane są przez koordynatorów dzielnicowych Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej oraz w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej. Termin składania wniosków upływa 30 czerwca. Zwracamy Państwa uwagę, aby w opisie projektu uwzględniać informacje związane z przyjętymi kryteriami oceny. Kryteria stanowić będą podstawę oceny merytorycznej w postępowaniu konkursowym. Szczególnie istotną cechą projektów w II edycji Konkursu jest wykazanie współpracy podmiotów reprezentujących oświatę, kulturę i sektor pozarządowy, a także próba zmierzenia się z współczesnymi problemami, takimi jak np. niskie kompetencje do odbioru kultury artystycznej.
więcej »
 
Organizatorzy Warszawskiej Giełdy Programów Edukacji Kulturalnej i Konkursu m. st. Warszawy na najlepszy projekt z zakresu edukacji kulturalnej 2010r.
Organizatorzy
GŁÓWNY ORGANIZATOR: Miasto Stołeczne Warszawa

REALIZATORZY:

Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
www.scek.pl

Stowarzyszenie „Akademia Łucznica”
www.lucznica.pl

Klub Kultury „Falenica”
www.kkf.waw.pl

Ośrodek Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży „Dorożkarnia”
www.dorozkarnia.pl

Staromiejski Dom Kultury
www.sdk.pl
więcej »
 
Regulamin Konkursu
Warszawska Giełda Programów Edukacji Kulturalnej
WARSZAWSKA GIEŁDA PROGRAMÓW EDUKACJI KULTURALNEJ 2011 KONKURS M. ST. WARSZAWY NA NAJLEPSZY PROJEKT Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ - EDYCJA II

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem i fundatorem Nagrody za najlepszy projekt z zakresu edukacji kulturalnej jest m.st. Warszawa.

2. Konkurs ma charakter otwarty. Projekt do konkursu może zgłosić każdy podmiot, w tym instytucja, placówka, organizacja pozarządowa lub jednostka organizacyjna, która działa na terenie m.st. Warszawy i której celem jest propagowanie i realizacja działań z zakresu edukacji kulturalnej;
więcej »
 
ZAMIAST WSTĘPU
II edycja Warszawskiej Giełdy Programów Edukacji Kulturalnej
Wanda Górska
Dziś na Państwa skrzynki e-mailowe trafia kolejna Internetowa Gazeta WPEK poświęcona jednemu tematowi. Dziś przekazujemy Państwu kompendium wiedzy dotyczącej II Edycji Warszawskiej Giełdy Programów Edukacji Kulturalnej. Ogólne zasady Giełdy się nie zmieniły. Wprowadzamy jednak kilka istotnych zmian, głównie organizacyjnych, które zaproponowali uczestnicy podczas dyskusji ewaluacyjnych, dotyczących oceny I Edycji Giełdy.
więcej »
Laureaci Konkursu m. st. Warszawy na najlepszy projekt z zakresu edukacji kulturalnej w 2009 roku
Laureaci
NAGRODY

1 NAGRODA „Usłysz nas”, Dom Kultury „Zacisze”
2 NAGRODA „Błękitny Express”, Stowarzyszenie Praktyków Kultury
3 NAGRODA „Labirynt teatralny”, Fundacja Alternatywa

WYRÓŻNIENIA REGULAMINOWE

„Zaczarowana szuflada – czytanie, bajanie, słowem malowanie”, Klub Kultury „Zastów”

"Edukacja w TR", Teatr Rozmaitości

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE

„Kino Na Woli – Objazdowe Kino Podwórkowe”, Fundacja Miłośników Sztuki

„Rytmy nieskończoności”, IV Ogólnopolski Przegląd Twórczości Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego, L Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy.
więcej »
Punkty przyjmowania wniosków w Konkursie m.st. Warszawy na najlepszy projekt z zakresu edukacji kulturalnej w 2010 roku
więcej »
Copyright © wpek.mdk-mokotow.pl
ZALOGUJ