[19-04-2011]
WPEK 15

 

    Warszawski Program Edukacji Kulturalnej
 
  Internetowa Gazeta WPEK 15 - wydanie nadzwyczajne 19 kwietnia 2011
 
 
I Warszawski Festiwal Edukacji Kulturalnej - zapraszamy!
Wanda Górska
Wanda Górska
Aktualna Internetowa Gazeta WPEK, która trafia na Państwa skrzynki e-mailowe jest znowu poświęcona jednemu tematowi – tym razem jest to I Warszawski Festiwal Edukacji Kulturalnej „Warszawa Magiczna” moja Dzielnica, moja Warszawa, moja Europa. Festiwal organizujemy z ogromną tremą, bo po raz pierwszy. Jest on kolejnym działaniem podjętym w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej.

Najważniejszym celem, jaki przyświeca organizatorom Festiwalu jest pokazanie najciekawszych działań artystycznych dzieci i młodzieży z warszawskich placówek oświatowych i kulturalnych. Natomiast sposobem organizacyjnym jest synergia potencjałów istniejących w naszym mieście w zakresie działań artystycznych dzieci i młodzieży w placówkach. Klamrą, która spina wszystko w całość i tworzy jedną imprezę – jest wspólna promocja, wspólny plakat, oprawa graficzna i informacja dla ośmiu przeglądów, ośmiu dziedzin artystycznych. Na poszczególnych przeglądach pokazani będą laureaci trzech pierwszych miejsc w konkursach dzielnicowych – i oto naczelna zasada Festiwalu, co szczegółowo odczytacie Państwo w Regulaminie Festiwalu.

Nasze świętowanie będzie trwało prawie dwa tygodnie – na przełomie maja i czerwca. Festiwal rozpoczynamy 29 maja, dwoma dużymi imprezami. Przegląd wokalny, którego organizatorami jest dzielnica Wola odbędzie się w Parku Sowińskiego. Przegląd ten będzie częścią festynu organizowanego z okazji Dnia Dziecka. Poza występami na scenie będziemy mogli obejrzeć wystawę prac, które będą pokłosiem przeglądów dzielnicowych w dziedzinie sztuk wizualnych. Zaś wieczorem (29 maja) zapraszamy na uroczyste otwarcie Festiwalu do Łazienek Królewskich, gdzie o godzinie 19 obejrzymy spektakl „Romeo i Julia”, który powstał podczas Zimy w Mieście w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej.

Poniżej regulaminy i zasady przeglądów dzielnicowych w różnych dziedzinach artystycznych i Regulamin Festiwalu, z którego dowiecie się Państwo szczegółów.

Zapraszam Państwa do uczestnictwa w imieniu własnym i w imieniu organizatorów Festiwalu, czyli koordynatorów dzielnicowych. Podczas trwania Festiwalu będzie codziennie wychodziła Internetowa Gazetka Festiwalowa, w związku z tym będą Państwo mieli pełną informację bieżącą o tym, co zdarzyło się na poszczególnych imprezach. Do zobaczenia!

Wanda Górska
Pełnomocnik Prezydenta
ds. edukacji kulturalnej
Miasta Stołecznego Warszawy
więcej »
 
I Warszawski Festiwal Edukacji Kulturalnej Warszawa 2011 „Warszawa Magiczna” moja Dzielnica, moja Warszawa, moja Europa
logo
logo I Warszawskiego Festiwalu Edukacji Kulturalnej
Warszawski Festiwal Edukacji Kulturalnej jest prezentacją i promocją najlepiej ocenionych zjawisk artystycznych, które zostały wyłonione w dorocznych dzielnicowych przeglądach twórczości artystycznej dzieci i młodzieży. W przeglądach Festiwalu biorą udział laureaci konkursów dzielnicowych, którzy zajęli miejsce 1., 2. i 3.

I. Informacje Ogólne:
1. Organizator: Miasto Stołeczne Warszawa.

II. Cele Festiwalu:
1. Prezentacja dorobku artystycznego placówek oświatowych i kulturalnych w Warszawie.
2. Promocja osiągnięć artystycznych uczniów warszawskich szkół, uczestników zajęć w
ośrodkach edukacji pozaszkolnej, w klubach oraz instytucjach kultury.
3. Integracja dzielnic i tworzenie wspólnego Święta Edukacji Kulturalnej na podstawie
dokonań artystycznych placówek oświatowych oraz instytucji kulturalnych.
4. Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy artystycznej z dziećmi i młodzieżą.

III. Struktura i Terminy Festiwalu:
1. Warszawski Festiwal Edukacji Kulturalnej odbędzie się w dniach:
29 maja – 11 czerwca 2011 r.
2. Uroczyste otwarcie Warszawskiego Festiwalu Edukacji Kulturalnej: 29 maja 2011, godz.
19.00, musical Romeo i Julia, Teatr na Wodzie, Łazienki Królewskie.
Regulamin I Warszawskiego Festiwalu Edukacji Kulturalnej Warszawa 2011.pdf »
 
Przegląd Filmowy
Mottem Przeglądu są słowa Leopolda Tyrmanda, będącej wielkim hymnem pochwalnym na cześć Warszawy: „Gdzież jest na świecie miasto, w którym pachnący świeży wiatr od rzeki tyle w sobie niesie dziwnej melancholii, uciskającej duszę w pełne złota poranki, widoczne w prostokątach wiosennych, błękitnych okien?...”
Regulamin Przeglądu Filmowego WFEK 2011.pdf »
Karta zgłoszenia
Karta zgłoszenia Przeglądu Filmowego znajduje się w zakładce "Do pobrania":
Karta zgloszenia Przegląd Filmowy WFEK 2011.doc »
Przegląd Literacki
Przegląd odbędzie się w kategoriach: poezja i proza.
Regulamin Przeglądu Literackiego WFEK 2011.pdf »
Karta zgłoszenia
Karta zgłoszenia Przeglądu Literackiego znajduje się w zakładce "Do pobrania":
Karta Zgłoszenia Przegląd Literacki WFEK 2011.doc »
Przegląd Muzyczny w kategorii chóry i zespoły wokalne
Przegląd odbędzie się podczas festynu z okazji Dnia Dziecka.
Regulamin Przeglądu Muzycznego w kategorii chóry i zespoły wokalne WFEK 2011.pdf »
Karta zgłoszenia
Karta zgłoszenia Przeglądu Muzycznego w kategorii chóry i zespoły wokalne znajduje się w zakładce "Do pobrania":
Karta Zgłoszenia Przegląd Muzyczny w kategoriach chóry i zespoły wokalne WFEK 2011.doc »
Przegląd Muzyczny w kategorii zespoły instrumentalne
Zespoły grający następującą muzykę: rock, blues, hip hop, rap, dance, techno i inną.
Regulamin Przeglądu Muzycznego w kategorii zespoły instrumentalne WFEK 2011.pdf »
Karta zgłoszenia
Karta zgłoszenia Przeglądu Muzycznego w kategorii zespoły instrumentalne znajduje się w zakładce "Do pobrania":
Karta Zgłoszenia Przegląd Muzyczny w kategorii zespoły instrumentalne WFEK 2011.doc »
Przegląd Plastyczny
dla dzieci w wieku przedszkolnym
Punktem wyjścia mogą być spacery po ciekawych miejscach w dzielnicy, które pobudzą dzieci do tworzenia prac pokazujących najbliższe otoczenie.
Regulamin Przeglądu Plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym WFEK 2011.pdf »
Karta Zgłoszenia
Karta zgłoszenia Przeglądu Plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym znajduje się w zakładce "Do pobrania":
Karta Zgłoszenia Przeglądu Plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym WFEK 2011.doc »
Przegląd Zespołów Tanecznych
Organizator przyjmuje podział uczestników na kategorie taneczne:taniec ludowy, taniec nowoczesny, widowisko ruchowo taneczne, taniec klasyczny.
Regulamin Przeglądu Tanecznego WFEK 2011.pdf »
Karta Zgłoszenia
Karta zgłoszenia Przeglądu Zespołów Tanecznych znajduje się w zakładce "Do pobrania":
Karta Zgłoszenia Przegląd Taneczny WFEK 2011.doc »
Przegląd Wokalny w kategorii: soliści wokaliści
Każdy uczestnik gali wykonuje 1 utwór w języku polskim.
Regulamin Przeglądu Wokalnego w kategorii soliści WFEK 2011.pdf »
Karta Zgłoszenia
Karta zgłoszenia Przeglądu Wokalnego w kategorii: soliści wokaliści znajduje się w zakładce "Do pobrania":
Karta Zgloszenia Przegląd Wokalny - soliści WFEK 2011.doc »
Przegląd Teatralny
Cel przeglądu to m. in. wymiana doświadczeń między zespołami.
Regulamin Przeglądu Teatralnego WFEK 2011.pdf »
Karta Zgłoszenia
Karta zgłoszenia Przeglądu Teatralnego znajduje się w zakładce "Do pobrania":
Karta Zgloszenia Przegląd Teatralny WFEK 2011.doc »
Copyright © wpek.mdk-mokotow.pl
ZALOGUJ