[16-07-2010]
WPEK 1

    Warszawski Program Edukacji Kulturalnej
    Newsletter 1 / 16 lipca 2010 roku
 
 
16 lipca 2010
Słowo Prezydenta m. st. Warszawy - Hanny Gronkiewicz-Waltz
Hanna Gronkiewicz-Waltz
 
Szanowni Państwo!

Przed Wami pierwszy numer internetowej gazety poświęconej problemom edukacji kulturalnej. Mam nadzieję, że jej pojawienie się pomoże skonstruować zintegrowany system współpracy instytucji kultury, organizacji pozarządowych, placówek edukacji pozaszkolnej, wyższych uczelni oraz szkół. Że zainteresuje i zmobilizuje do projektowania ciekawych, twórczych działań wszystkich, dla których kształt i sposób realizacji Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej nie są obojętne.

Elektroniczna forma biuletynu – jedna z najnowocześniejszych platform informacji, kontaktu, wzajemnego poznania, wymiany myśli i poglądów – z pewnością ułatwi komunikację i, tym samym, przyczyni się niewątpliwie do lepszej, bardziej skutecznej realizacji tego projektu. Projektu, którego wartości nie sposób przecenić - dotyczy bowiem jakości życia społecznego. Przygotowanie do życia w kulturze i poprzez kulturę, w charakterze świadomego „konsumenta”, ale i współtwórcy, to wyjątkowo ambitny cel.

Jestem przekonana, że mądrość, pasja i energia wszystkich, którzy będą go urzeczywistniać przyniesie oczekiwane efekty.

Życzę tego wszystkim - zarówno edukatorom, jak ich uczniom. Zwłaszcza tym drugim, niezależnie od wieku i wykształcenia, bo kultura to sposób na życie, to szukanie nowych, nieodkrytych dróg, odnajdowanie ukrytych sensów znanej wydawa oby się rzeczywistości. A przede wszystkim wielka, porywająca przygoda…

Hanna Gronkiewicz-Waltz
 
 
16 lipca 2010
Dzielnicowi koordynatorzy WPEK
 
 
Koordynatorzy dzielnicowi są łącznikami między instytucjami kultury, oświaty i organizacjami pozarządowymi na terenie swojej dzielnicy.

Mają za zadanie stworzenie zintegrowanego systemu współpracy tych instytucji przez gromadzenie informacji o inicjatywach edukacyjno-artystycznych na terenie dzielnicy i propagowanie tych wydarzeń w całej Warszawie. Wspierają działania koordynatorów w placówkach oświatowych i instytucjach kultury na poziomie lokalnym.
Zobacz wszystkich koordynatorów »
 
16 lipca 2010
Wirtualny Dom Kultury
-
Przedstawiamy wersję testową serwisu internetowego: Wirtualny Dom Kultury (widok.waw.pl). Oficjalną odsłonę planujemy na dzień 27 października 2010.

Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie, uwagi, opinie i komentarze, które prosimy kierować na adres: redakcja@widok.waw.pl

Strona widok.waw.pl gromadzi, segreguje i upowszechnia w sieci wszystkie bieżące działania z zakresu edukacji kulturalnej w Warszawie. Znajdują się na niej informacje o aktualnych imprezach (konkursach, festiwalach, przeglądach, wydarzeniach) oraz programach edukacyjnych (projektach, scenariuszach, warsztatach) organizowanych przez szkoły, placówki edukacji pozaszkolnej, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe w stolicy.

Strona Wirtualny Dom Kultury (WiDoK) powstała w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej (WPEK), programu operacyjnego polityki edukacyjnej m. st. Warszawy w latach 2008–2012.
więcej »
 
 
Warszawski Program Edukacji Kulturalnej
WPEK to środowiskowy kontrakt oświaty i kultury oraz zobowiązanie do działań na rzecz rozwoju edukacji kulturalnej w Warszawie.

Zakłada wykorzystanie potencjału kulturotwórczego umożliwiającego upowszechnianie sztuki, animację kultury, który powinien zostać włączony w proces edukacji kulturalnej uczniów szkół warszawskich oraz dorosłych przy współpracy i współdziałaniu szkół, placówek pozaszkolnych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych i wyższych uczelni.
więcej »
 
 
Czy można zdefiniować edukację kulturalną? - relacja z debaty
-
Dyskusja o istocie edukacji kulturalnej musi być kontynuowana!

W Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej 8 czerwca br. dzielnicowi koordynatorzy Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej oraz przedstawiciele instytucji kultury próbowali zdefiniować istotę edukacji kulturalnej. Organizatorem debaty była Wanda Górska, Pełnomocnik Prezydenta ds. Edukacji Kulturalnej.
więcej »
 
 
Warszawska Giełda Programów Edukacji Kulturalnej 26 - 27 października 2010
Już jesienią nagrody Prezydenta Warszawy za najlepsze projekty!

Ideą Giełdy jest dokumentowanie, upowszechnianie nowych metod, inicjatyw i projektów edukacyjnych realizowanych w Warszawie. Zaprezentowane zostaną duże przedsięwzięcia, w realizację których zaangażowanych jest wiele podmiotów oraz projekty lokalne adresowane do niewielkich grup odbiorców. Wyboru projektów do prezentacji dokona Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej.
więcej »
 
NASZ PARTNER
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
„Hoża 88 – nowe miejsce, nowa jakość w edukacji”

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) jest samorządową placówką doskonalenia nauczycieli, instytucją wiedzy i edukacji, której zadania wpisują się w hasło „Warszawa – miastem edukacji”. WCIES ściśle współpracuje z Biurem Edukacji, natomiast nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
więcej »
 
Kontakt
Warszawski Program Edukacji Kulturalnej
  Kulturalna Warszawa »  
  Wirtualny Dom Kultury »  
Copyright © wpek.mdk-mokotow.pl
ZALOGUJ