[12-08-2011]
WPEK 30

    Warszawski Program Edukacji Kulturalnej
 
  Internetowa Gazeta WPEK 30 / 12 sierpnia 2011
 
 
Rozmowa z Elżbietą Matusiewicz
l
Akcja "Lato w mieście"
Rozmowa z Elżbietą Matusiewicz – koordynatorem operacyjnym „Lata w mieście 2011” w Biurze Edukacji m. st. Warszawy.

Redakcja WPEK: Akcja „Lato w mieście 2011” trwa. Czym różni się tegoroczna edycja od poprzedniej?

Elżbieta Matusiewicz: Po pierwsze w tym roku jest dokument, do którego można się odwołać – Warszawski Program Lato/Zima w Mieście został wprowadzony Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy (Zarządzenie nr 1037/2011 z 28-06-2011). Po drugie, w tym roku wprowadzono opłaty za posiłki, co pozwala bardziej racjonalnie planować liczbę zatrudnionych wychowawców i zaplanować liczbę posiłków.. Również trzeba pamiętać, że co jest opłacone, jest bardziej szanowane. Wprowadzenie opłat powoduje, że program jest postrzegany, jako oferta dla wszystkich dzieci, a nie tylko potrzebujących pomocy. Jednocześnie wprowadzono system ochrony tych dzieci, które potrzebują wsparcia. Te dzieci, które w ciągu roku szkolnego są zwolnione z opłat za obiady, także teraz, w okresie wakacyjnym nie płacą za posiłki.

Jak ocenia Pani tegoroczną ofertę „Lata w Mieście”?

Dbamy o to, żeby oferta była szeroka i interesująca. Cały, bogaty w różnorodne zajęcia program jest bezpłatny, w tym przejazdy, wejścia do zoo, korzystanie z ośrodków sportu i rekreacji i wiele, wiele innych.

Czy coś się zmieniło w tym roku w oferowanych zajęciach – doszedł np. nowy ciekawy projekt?

Tak, w tym roku jest zupełnie nowa i świetna rzecz – zajęcia z modelami zdalnie sterowanymi w Blue City, organizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Modelarzy (finał 26 sierpnia). Także instalacja „Magiczne Drzewo” w Parku Skaryszewskim zasługuje na szczególną uwagę. W tym roku grupa współpracujących z nami instytucji poszerzyła się o Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Kolejnictwa. Kontynuujemy projekty z lat ubiegłych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem – Spacery Królewskie, Akademia Sztuk Dawnych, zabawa przez naukę i nauka przez zabawę we współpracy z Sanepidem, Strażą Miejską. Opera Narodowa organizuje zajęcia umuzykalniające dla dzieci i warsztaty dla młodzieży, których podsumowaniem jest wystawienie przygotowanego przez młodzież przedstawienia na Małej Scenie Opery Narodowej. Z okazji prezydencji dzieci brały udział w warsztatach, a także w „EUgeniuszu”.
l
l
l
»
więcej »
 
Scholaris – nowoczesna platforma internetowa dla nauczycieli
l
Scholaris to rodzaj platformy internetowej skierowany przede wszystkim dla nauczycieli. Ma im pomagać w pracy, poszerzać możliwości edukacji o nowe techniki prezentowana wiedzy. Jest też bazą, zawierającą pomoce dydaktyczne i miejscem prezentacji zasobów edukacyjnych różnych instytucji z Polski, a także z zagranicy.

Nowa wersja portalu edukacyjnego Scholaris powstała w oparciu o portal istniejący od roku 2006. Część materiałów (około 26 tys. z ok. 39 tys.) zostało zweryfikowanych pod kątem nowej podstawy programowej i przeniesionych. Oficjalnie ruszył z początkiem czerwca 2011, chociaż praktyczny start nastąpi z pierwszym dzwonkiem – 1 września. Jednak nawet w okresie wakacyjnym popularny i odwiedzany – statystyki pokazują około 28 tys. wejść na miesiąc.

– Nowy portal jest inny od poprzedniego – mówi Teresa Biała, jedna z redaktorek Scholaris – Jest ulepszony, rozbudowany. Zmieniła się też zasada przyjmowania zasobów od instytucji, które z nami współpracują. Na pewno jest wyższa jakość i różnorodność tych zasobów. I co należy podkreślić – portal jest budowany pod kątem nowej podstawy programowej.
więcej »
 
W Pałacu Szustra gra muzyka!
l
Działania edukacyjne w zakresie szkoły muzycznej pierwszego stopnia to nie jedyny obszar, na którym Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki przyczynia się do krzewienia kultury muzycznej. Stowarzyszenie to, mające swą siedzibę w Pałacyku Szustra na Mokotowie, jest instytucją artystyczną o 50-letnim już doświadczeniu w przygotowywaniu i realizacji koncertów dla dzieci.
Głównym celem WTM jest rozwijanie i upowszechnianie kultury muzycznej. Cel ten jest realizowany poprzez organizowanie wszelkiego rodzaju imprez umuzykalniających młodego odbiorcę.
więcej »
Przedstawiamy HOBO Art Foundation
l
Celem powstałej niedawno, bo w grudniu 2010 roku, HOBO Art Foundation jest pomoc w rozwoju kariery i wspieranie na różne sposoby artystów sztuk performatywnych i wizualnych, muzyków, filmowców i twórców wideo art, fotografów, pisarzy, wydawców oraz animatorów kultury i edukacji artystycznej. Jej założyciele, Ana Brzezińska i Bartek Frąckowiak, chcą organizować wydarzenia artystyczne, wykraczające swoim zakresem poza powszechnie dostępny program kulturalny.

Mimo krótkiego okresu funkcjonowania, Fundacja ma już na swoim koncie kilka przedsięwzięć, dzięki którym realizuje swoje założenia. Pierwsze z nich to współorganizacja warsztatów kuratorskich stanowiących wprowadzenie do praktyki kuratorskiej w sztukach performatywnych w ramach programu KuratorArt. Projekt ten, zrealizowany w grudniu 2010 r. w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu miał na celu wypromowanie kuratorstwa teatralnego w Polsce oraz wzbudzenie zainteresowania tą tematyką.
więcej »
POLECAMY
Nabór do Szkoły
Szkoła Dramatu ogłasza nabór na roczne studia. Zgłoszenia należy przesyłać do 9. września 2011 roku.
więcej »
PROJEKT Z PLATFORMY KULTURY
Aktywna biblioteka - miejsce promocji kultury
l
Publikacja wydana w ramach Programu Rozwoju Bibliotek prezentuje bibliotekę jako centrum społeczności lokalnej, które może i powinno sięgać po różne metody, narzędzia i technologię w celu przyciągnięcia czytelników, zachęcenia ich do współdecydowania o programie biblioteki, oraz promocji czytelnictwa i aktywnego uczestnictwa w kulturze.
więcej »
Copyright © wpek.mdk-mokotow.pl
ZALOGUJ